Sağlık Okuryazarlığı Nedir?
Bireyin sağlık bilgisine erişmesi, bu bilgileri anlaması, değerlendirmesi ve uygulayabilmesi için bilgi, motivasyon ve becerilerin bütünü olarak tanımlanır. COVID-19 pandemisi ile önemi bir kez daha hatırlanan sağlık okuryazarlığı, kişinin yaşam kalitesini iyileştirmesi, hastalıkları önlemesi ve sağlığını geliştirmesi konusunda gereken kararları alabilmesi ve yargıda bulunabilmesi için gereklidir. Proje kapsamında, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hastalıklara yakalanma oranını düşürmek için 6 konu başlığı ile Sağlık Okuryazarlığı’nı ele alacağız. Bu başlıklar ve başlıkların amaçları aşağıdadır:
1.Sağlıklı Çevre ve Yaşam Boyu Sağlık: Çevre ve sağlık kavramlarının bütüncül yaklaşımını açıklayabilmek. 
2.Ruhen İyiliği Koruma: Ruhen iyiliği korumanın bileşenlerinin anlaşılması ve stresle baş etme becerilerini kazandırabilmek.
3.Hijyen ve Özbakım: Hijyen ve özbakımın sağlığımız üzerindeki önemini açıklamak.
4.Sağlıklı Beslenme: Sağlıklı beslenmenin önemini açıklamak. 
5.Bilinçli İlaç Kullanımı ve Doğru Bilgiye Ulaşma: Bilinçli ilaç kullanımının ve doğru sağlık bilgisine ulaşmanın yollarını ve sağlık için önemini açıklamak.
6.Sağlık Hakları: Sağlık haklarını ve sağlık başvurusunun temel özelliklerini söyleyebilmek.
Planlanan Takvim:
8/24/2020 - 14.00 - 15.30
Semih Akalan
Ünvan:
Eğitmen
Konu:
Sağlıklı Çevre ve Yaşam Boyu Sağlık
Planlanan Takvim:
8/24/2020 - 14.00 - 15.30
Ezgi Özer
Ünvan:
Eğitmen
Konu:
Sağlıklı Çevre ve Yaşam Boyu Sağlık
Planlanan Takvim:
8/26/2020 - 19.00 - 20.30
Zozan Algan
Ünvan:
Eğitmen
Konu:
Ruhen İyiliği Koruma
Planlanan Takvim:
8/26/2020 - 19.00 - 20.30
Ezgi Özer
Ünvan:
Eğitmen
Konu:
Ruhen İyiliği Koruma
Planlanan Takvim:
8/10/2020 - 14.00 - 15.30
Gülhavin Maçin
Ünvan:
Eğitmen
Konu:
Hijyen ve Özbakım
Planlanan Takvim:
8/10/2020 - 14.00 - 15.30
Latife Sakallı
Ünvan:
Eğitmen
Konu:
Hijyen ve Özbakım
Planlanan Takvim:
8/10/2020 - 14.00 - 15.30
Burcu Zeybek
Ünvan:
Eğitmen
Konu:
Hijyen ve Özbakım
Planlanan Takvim:
8/17/2020 - 19.00 - 20.30
Kübra Özdemir
Ünvan:
Eğitmen
Konu:
Sağlıklı Beslenme
Planlanan Takvim:
8/17/2020 - 19.00 - 20.30
Özlem Ayhan
Ünvan:
Eğitmen
Konu:
Sağlıklı Beslenme
Planlanan Takvim:
8/13/2020 - 19.00 - 20.30
Latife Sakallı
Ünvan:
Eğitmen
Konu:
Bilinçli İlaç Kullanımı ve Doğru Bilgiye Ulaşma
Planlanan Takvim:
8/13/2020 - 19.00 - 20.30
Kübra Özdemir
Ünvan:
Eğitmen
Konu:
Bilinçli İlaç Kullanımı ve Doğru Bilgiye Ulaşma
Planlanan Takvim:
8/27/2020 - 19.00 - 20.30
Kübra Özdemir
Ünvan:
Eğitmen
Konu:
Sağlık Hakları
Planlanan Takvim:
8/27/2020 - 19.00 - 20.30
Özlem Ayhan
Ünvan:
Eğitmen
Konu:
Sağlık Hakları
İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen GBase Dijital Projesi kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği İstanbul Kalkınma Ajansı veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk Türkiye Girişimcilik Vakfı’na aittir.”

“Gbase Dijital Projesi 2020 Yılı COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında T.C. İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan mali destek ile yürütülmektedir.”

© Tüm hakları saklıdır. 2020
Creation & Technology by